Category Archives: Thân lười ưa thói quen

Habitica tiếng việt

Habitica là một trong những ứng dụng quản lý công việc và cuộc sống theo mình đánh giá là hay và tốt nhất hiện nay.

Không khô khan với các con số như các app nhắc việc, Habitica đưa các bạn vào 1 trò chơi, nơi thói quen là phần thưởng.

Điểm hạn chế là Habitica chưa có phiên bản tiếng Việt, vì vậy để giúp mọi người làm quen, Phylosloth sẽ tổng hợp và dịch dần các khái niệm của Habitica trong blog này nhé.